Opinie o Nas

Mega

zniżki

sprawdź

Rabaty

Polityka Prywatności

 

Klauzula informacyjna

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

•    Administratorem przetwarzania danych osobowych, o których mowa, jest "Lampka R" Renata Jurczyk w siedzibą pod adresem ul.Bialska 59A m.39, 42-218 Częstochowa, NIP: 573-166-17-01, REGON: 230179216(dalej „My”lub „Lampkar”).

•    Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz skontaktować się z nami, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacji:

•  E-mail: info@lampkar.pl

•  Telefon: +48 695801134

•  Adres pocztowy: Lampka R" Renata Jurczyk, ul.Bialska 59A m.39, 42-218 Częstochowa.

 

Skąd mamy Twoje dane?

•    Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas założenia konta w naszym sklepie, ale także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na naszym sklepie internetowym.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej postawie prawnej?

•    Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

•  umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży drogą elektroniczną,

•  zakładania i zarządzania Twoim kontem, do zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

•  obsługi reklamacji w Lampkar w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 

•  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

•  Realizacji usługi newsletter oraz powiadamiania o ofertach promocyjnych od naszych partnerów.

•  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

•    Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

•   Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

•    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kierując zgłoszenie na wskazane powyżej kanały komunikacji.

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

•    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

Jakie dane będą zbierane?

•    Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

•  Tytuł, Imię, Nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia (w przypadku założenia Konta na naszej stronie),

•  Nazwa kontaktu, Imię, Nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku złożenia zamówienia bez założenia Konta),

•   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Lampkar. 

•    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

 

Jakie masz uprawnienia wobec Lampkar w zakresie przetwarzania danych osobowych

•    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

•    Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

•  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

•  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Lampkar; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

•  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

•  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

•    Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

•  przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

•  Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

•    Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

 

Jakie długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

•    Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

•  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

•  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

•  zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

•  maksymalnie przez okres 1 roku od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Czy twoje dane osobowe są udostępniane?

•    Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

 

Czy twoje dane osobowe są przetwarzane automatycznie (profilowanie)?

•    Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W jaki sposób możesz wnieść skargę do organu nadzorczego?

•    Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).